ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) **ด่วน** 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงานขับรถ (ส่งของ) **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 5021/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 Assistant Production Manager **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
5 พนักงานบำบัดมลพิษทางน้ำ 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 พนักงานช่าง (เจียรไน) **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 เจ้าหน้าที่สอบเทียบ **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 หัวหน้าแผนก (Shooter) **ด่วน** 116/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 ช่างพ่นสี **ด่วน** 115/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 Assistant Accounting Manager (Accounting) **ด่วน** 107/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ช่างควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก **ด่วน** 107/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Senior Overseas Sourcing officer **ด่วน** 007/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Key Accounts Coordinator (Export Sales) 207/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Production Engineer **ด่วน** 124/12/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด