ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 ออกแบบผลิตภัณฑ์ 128/08/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 115/08/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Import Officer **ด่วน** 115/08/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 วิศวกร (ประจำสำนักงานบางพลี) 215/08/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
5 Quality Engineer (Cosmo Meditec) **ด่วน** 127/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 Key Accounts Coordinator (Export Sales) **ด่วน** 209/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Logistics Officer **ด่วน** 209/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 QA. Engineer **ด่วน** 122/06/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 พนักงานช่าง (เจียรไน) **ด่วน** 118/06/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 พนักงานช่าง 301/06/2018บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
11 หัวหน้าแผนก (Stamping ) **ด่วน** 130/05/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 Assistant Account Manager **ด่วน** 119/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ENGINEER (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 207/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Supervisor Purchasing Officer (Overseas) **ด่วน** 106/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 หัวหน้าแผนก (งานพิมพ์) **ด่วน** 220/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 หัวหน้าแผนก (สาขาเครื่องกล) **ด่วน** 120/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 3003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
19 ช่างซ่อมบำรุง (GD) **ด่วน** 328/04/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
21 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
22 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
23 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
24 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด