ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Deputy Account Manager 120/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Purchasing Engineer 118/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Key Accounts Executive (No. 023/62) **ด่วน** 114/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PrimeBox. MFG) **ด่วน** 114/02/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
5 PROGRAMMER (ANALYST (C#, .NET, AST)) **ด่วน** 114/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 ช่างตั้งเครื่อง **ด่วน** 213/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Sales Administration Officer **ด่วน** 311/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่สโตร์ **ด่วน** 111/02/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
9 พนักงาน QC. **ด่วน** 105/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล **ด่วน** 130/01/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
11 แม่บ้าน 328/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 วิศวกรไฟฟ้า **ด่วน** 128/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 IT Project Analyst & Development (Industrial & Manufacturing) **ด่วน** 124/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 พนักงานช่าง (เจียรไน) **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 พนักงานขับรถ (ส่งของ) **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 5021/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 Assistant Production Manager **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
19 พนักงานบำบัดมลพิษทางน้ำ 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 หัวหน้าแผนก (Shooter) **ด่วน** 116/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 Key Accounts Coordinator (Export Sales) 207/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 Assistant Accounting Manager (Accounting) **ด่วน** 107/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 Senior Overseas Sourcing officer **ด่วน** 007/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 Production Engineer **ด่วน** 124/12/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด