ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Senior Overseas Sourcing officer **ด่วน** 007/12/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงานช่าง (เจียรไน) **ด่วน** 103/12/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงานควบคุมเครื่องจักร (811 GD) **ด่วน** 521/11/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 พนักงานบำบัดมลพิษทางน้ำ 105/11/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 พนักงาน QC. 101/11/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 Assistant Production Manager **ด่วน** 101/11/2018บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
7 ช่างควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก **ด่วน** 125/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) **ด่วน** 211/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 Assistant Accounting Manager (Accounting) **ด่วน** 110/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 พนักงานขับรถ (ส่งของ) **ด่วน** 105/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 เจ้าหน้าที่ธุรการ (Document Control) **ด่วน** 223/09/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 115/08/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 วิศวกร (ประจำสำนักงานบางพลี) 215/08/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
14 Key Accounts Coordinator (Export Sales) 209/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Logistics Officer 109/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Assistant Account(Sales) Manager 119/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 ENGINEER (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 207/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 5003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
20 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
21 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
22 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
23 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
24 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด