ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 International Sales & Marketing Executive **ด่วน** 327/01/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Test / QC Engineer (Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.) **ด่วน** 121/01/2020 ดูรายละเอียด
3 ช่างซ่อมบำรุง (Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.) **ด่วน** 121/01/2020 ดูรายละเอียด
4 จป.วิชาชีพ (Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.) 120/01/2020 ดูรายละเอียด
5 QC Supervisor (Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.) **ด่วน** 120/01/2020 ดูรายละเอียด
6 ล่ามภาษาจีน (Yuto-Cosmo (Thailand) Co., Ltd.) **ด่วน** 217/01/2020 ดูรายละเอียด
7 QA. Engineer **ด่วน** 113/01/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบ (ISO) **ด่วน** 106/12/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 พนักงาน QC. **ด่วน** 225/11/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 Warehouse & Logistics Supervisor **ด่วน** 113/11/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
11 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
12 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 1021/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 220/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 พนักงาน CCTV (สำหรับผู้พิการ) 117/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
16 Assistant HR Manager **ด่วน** 122/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 พนักงานออกแบบ Die-Cut **ด่วน** 120/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด