ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 IT. Support **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 HR Officer (Visa - Work Permit) **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 Key Accounts Executive (Sals Export) **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 Process Engineer **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
6 Key Accounts Coordinator (Export Sales) **ด่วน** 210/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Sales & Logistics Officer (Cosmo Industries) **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
8 Assistant HR Manager **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 พนักงาน QC. **ด่วน** 210/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 นักเคมี 210/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 International Sales & Marketing Executive **ด่วน** 327/01/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 5021/01/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 Sr.Recruitment Specialist **ด่วน** 121/01/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
15 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด