ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 วิศวกร (ประจำสำนักงานบางพลี) 215/08/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
2 พนักงาน QC. **ด่วน** 401/08/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Quality Officer (Cosmo Meditec) **ด่วน** 127/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วน** 326/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 วิศวกร (เครื่องกล) **ด่วน** 123/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 Logistics Officer **ด่วน** 209/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Key Accounts Coordinator (Sale) **ด่วน** 109/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 วิศวกรออกแบบ (สำนักงานใหญ่) **ด่วน** 105/07/2018บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
9 Process Engineer **ด่วน** 120/06/2018บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
10 พนักงานช่าง (เจียรไน) 118/06/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 QA. Engineer **ด่วน** 204/06/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 พนักงานช่าง 301/06/2018บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
13 พนักงานเขียนแบบ **ด่วน** 115/05/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Assistant Account Manager **ด่วน** 119/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 ENGINEER (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 1007/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Supervisor Purchasing Officer (Overseas) **ด่วน** 106/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 แม่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่) 301/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 หัวหน้าแผนก (งานพิมพ์) **ด่วน** 220/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 หัวหน้าแผนก (สาขาเครื่องกล) **ด่วน** 120/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 3003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 เจ้าหน้าที่ธุรการ 103/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
23 HRD Executive **ด่วน** 109/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 Project Engineer (Electrical) **ด่วน** 101/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 ช่างซ่อมบำรุง (GD) **ด่วน** 328/04/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
27 นักเคมี 116/09/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
29 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
30 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
31 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด