ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 110/05/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
3 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด