ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 International Sales and Marketing Manager 130/06/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Marketing Executive 130/06/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 แม่บ้าน (สำนักงาน) 110/05/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
5 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด