ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 International Sales and Marketing Manager **ด่วน** 116/12/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
2 Purchasing Officer **ด่วน** 314/12/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานระบบ (ISO) **ด่วน** 106/12/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 พนักงานออกแบบ Die-Cut **ด่วน** 106/12/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 Local Sales & Marketing (Chinese Speaking) **ด่วน** 104/12/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
6 พนักงาน QC. **ด่วน** 225/11/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Warehouse & Logistics Supervisor **ด่วน** 113/11/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
8 Assistant HR Manager **ด่วน** 122/10/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 QA. Manager **ด่วน** 118/10/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
10 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
11 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 1021/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 220/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 PROGRAMMER 128/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 QC. Engineer **ด่วน** 114/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
16 พนักงานขับรถ **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
17 เจ้าหน้าที่บัญชี 230/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด