ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 ผู้ช่วยช่าง **ด่วน** 227/06/2562บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Assistant CFO **ด่วน** 119/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 เจ้าหน้าที่บัญชี (เงินเดือน) **ด่วน** 118/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 Purchasing Engineer **ด่วน** 108/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 IT. Support **ด่วน** 107/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 117/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 207/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 Assistant Accounting Manager **ด่วน** 107/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 Key Accounts Executive (Sales) **ด่วน** 104/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 หัวหน้าแผนก (Shooter) **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Assistant Account(Sales) Manager **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 DESIGN ENGINEER **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 PROGRAMMER **ด่วน** 128/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 แม่บ้าน 328/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 ช่างตั้งเครื่อง **ด่วน** 221/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 5020/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 Sales Co-ordinator (Logistic) **ด่วน** 120/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 Costing Engineer (I.E.) **ด่วน** 120/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 ช่างซ่อมบำรุง (GD) **ด่วน** 320/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 220/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 พนักงาน QC. **ด่วน** 220/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 QC. Engineer **ด่วน** 114/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PrimeBox. MFG) **ด่วน** 114/05/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
24 Supervisor (Accounting) **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 Maintenance Engineer (Cosmo Meditec) **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
27 แม่บ้าน 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
28 พนักงานขับรถ **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
29 Key Accounts Coordinator (Export Sales) 207/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
30 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด