ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Import Officer **ด่วน** 122/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Sales Co-ordinator (Logistic) 121/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Administration Officer (ISO) **ด่วน** 121/03/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
4 Sr.Recruitment Specialist **ด่วน** 020/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 Production Engineer **ด่วน** 116/03/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
6 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 116/03/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
7 QA. Engineer **ด่วน** 114/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 Supervisor (Accounting) **ด่วน** 113/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 พนักงานช่าง **ด่วน** 512/03/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
10 เจ้าหน้าที่ธุรการ (Document Control) **ด่วน** 108/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Export Officer **ด่วน** 104/03/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 226/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ช่างซ่อมบำรุง (GD) **ด่วน** 326/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Assistant Account(Sales) Manager **ด่วน** 122/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Deputy Account Manager 120/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Key Accounts Executive (No. 023/62) **ด่วน** 114/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PrimeBox. MFG) **ด่วน** 114/02/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
18 PROGRAMMER (ANALYST (C#, .NET, AST)) **ด่วน** 114/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 เจ้าหน้าที่สโตร์ **ด่วน** 111/02/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
20 พนักงาน QC. **ด่วน** 105/02/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล **ด่วน** 130/01/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
22 แม่บ้าน 328/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 IT Project Analyst & Development (Industrial & Manufacturing) **ด่วน** 124/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 Assistant Production Manager **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 พนักงานขับรถ (ส่งของ) **ด่วน** 121/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 5021/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
27 Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 221/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 หัวหน้าแผนก (Shooter) **ด่วน** 116/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
29 Assistant Accounting Manager (Accounting) **ด่วน** 107/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
30 Senior Overseas Sourcing officer **ด่วน** 007/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด