ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Assistant HR Manager **ด่วน** 122/10/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Administrative Officer & Assistant (Chinese Speaking) **ด่วน** 118/10/2019 ดูรายละเอียด
3 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สำหรับพนักงานภายใน) 118/10/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 QA. Manager **ด่วน** 118/10/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
5 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
6 Accounting Manager **ด่วน** 128/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 1021/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 DESIGN ENGINEER 125/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 พนักงาน (Polishing) **ด่วน** 125/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 220/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Assistant CFO **ด่วน** 119/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 117/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PrimeBox. MFG) **ด่วน** 114/07/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
14 พนักงาน CCTV (สำหรับผู้พิการ) 117/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 PROGRAMMER 128/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 QC. Engineer **ด่วน** 114/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
18 พนักงานขับรถ **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
19 เจ้าหน้าที่บัญชี 230/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด