กิจกรรม
แห่เทียนพรรษา
 


บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา โดยการนำพนักงานชาว คอสโม ร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดโคก) เมื่อวัน พุธที่ 14 กรกฏาคม 2559 ที่ผ่านมา