ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 พนักงานบำบัดมลพิษทางน้ำ **ด่วน** 105/11/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงาน QC. **ด่วน** 201/11/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 ช่างควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก **ด่วน** 125/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) **ด่วน** 211/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 Assistant Accounting Manager (Accounting) **ด่วน** 110/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 พนักงานขับรถ (ส่งของ) **ด่วน** 105/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Key Accounts Executive (Sals Export) 305/10/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 เจ้าหน้าที่ธุรการ (Document Control) **ด่วน** 223/09/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 115/08/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 วิศวกร (ประจำสำนักงานบางพลี) 215/08/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
11 Key Accounts Coordinator (Export Sales) **ด่วน** 209/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 Logistics Officer 109/07/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 Assistant Account(Sales) Manager **ด่วน** 119/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 ENGINEER (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 207/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 5003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
17 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
18 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
19 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
20 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
21 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด