ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 QA. Engineer **ด่วน** 204/06/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ **ด่วน** 121/05/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงานเขียนแบบ **ด่วน** 115/05/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 พนักงานช่าง 304/05/2018บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
5 Logistics Officer **ด่วน** 219/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 พนักงานขับรถผู้บริหาร 306/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Sr.Purchasing Officer 114/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 Chief Purchasing 114/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 ENGINEER (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 1007/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 พนักงาน QC. **ด่วน** 406/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Deputy Account Manager 128/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 วิศวกรออกแบบ 421/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) **ด่วน** 114/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Supervisor Purchasing Officer (Overseas) **ด่วน** 106/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Purchasing Engineer **ด่วน** 102/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 แม่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่) 301/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 หัวหน้าแผนก (งานพิมพ์) **ด่วน** 220/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 หัวหน้าแผนก (สาขาเครื่องกล) **ด่วน** 120/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 Purchasing Officer 319/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 3003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
22 Legal Manager (Human Resources) **ด่วน** 122/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 HRD Executive **ด่วน** 109/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 Project Engineer (Electrical) **ด่วน** 101/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 ผู้ชำนาญงานด้านงานชุบ (Plating & Coating Laboratory Specialist) **ด่วน** 120/07/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 Assistant Production Manager 110/05/2017บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
27 ช่างซ่อมบำรุง (GD) **ด่วน** 328/04/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
29 Assistant Purchasing Manager 122/03/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
30 วิศวกร **ด่วน** 223/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
31 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
32 Production Engineer **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
33 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
34 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
35 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด