ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Assistant To CEO (Analysis & Development/Project Management) **ด่วน** 224/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 123/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงานช่าง (เจียร์) **ด่วน** 123/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 ผู้ช่วยช่าง **ด่วน** 223/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 วิศวกรออกแบบ **ด่วน** 421/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) **ด่วน** 414/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 พนักงานอาคารสถานที่ **ด่วน** 114/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 Supervisor Purchasing Officer (Overseas) **ด่วน** 106/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 Purchasing Engineer **ด่วน** 102/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 พนักงานเขียนแบบ **ด่วน** 126/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Production Engineer **ด่วน** 123/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 Key Accounts Coordinator **ด่วน** 123/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 Standards Specialist **ด่วน** 122/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 หัวหน้าแผนก **ด่วน** 120/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Product Specialist **ด่วน** 117/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 115/01/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
17 พนักงานสโตร์ (GD) **ด่วน** 212/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 Sales Co-ordinator (Logistic) **ด่วน** 111/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 ช่างฟิตปรับแต่งแม่พิมพ์พลาสติก **ด่วน** 209/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 Quality Engineer (Medical Devices) **ด่วน** 105/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 Sales Operation **ด่วน** 103/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 2003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 123/12/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
25 Legal Manager (Human Resources) **ด่วน** 122/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 Head of HROD **ด่วน** 109/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
27 พนักงานช่าง (EDM) **ด่วน** 106/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 ช่างคุมเครื่อง CNC **ด่วน** 106/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
29 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 119/10/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
30 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ต่างด้าว ประจำโรงงานบางพลี) **ด่วน** 120/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
31 Project Engineer (Electrical) **ด่วน** 101/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
32 ผู้ชำนาญงานด้านงานชุบ (Plating & Coating Laboratory Specialist) **ด่วน** 120/07/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
33 Logistics Coordinator **ด่วน** 103/06/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
34 พนักงานช่าง (CNC Wire-cut) **ด่วน** 116/05/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
35 Sales Administrator **ด่วน** 315/05/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
36 Assistant Production Manager **ด่วน** 110/05/2017บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
37 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 228/04/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
38 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
39 Assistant Purchasing Manager 122/03/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
40 ผู้ควบคุม **ด่วน** 123/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
41 วิศวกร **ด่วน** 223/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
42 วิศวกรไฟฟ้า 130/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
43 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
44 Production Engineer **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
45 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
46 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
47 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด