ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Senior Logistics Executive 111/05/2021บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 521/03/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
4 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด