ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 พนักงาน CCTV (สำหรับผู้พิการ) 117/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 จป.วิชาชีพ **ด่วน** 109/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Production Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 207/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 Assistant Accounting Manager **ด่วน** 107/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 Key Accounts Executive (No. 023/62) **ด่วน** 104/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 หัวหน้าแผนก (Shooter) **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Assistant Account(Sales) Manager **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 DESIGN ENGINEER **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 พนักงานช่าง **ด่วน** 202/06/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
10 PROGRAMMER **ด่วน** 128/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 แม่บ้าน 328/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 Assistant Production Manager **ด่วน** 121/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 Administration Officer (ISO) **ด่วน** 121/05/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
14 ช่างตั้งเครื่อง **ด่วน** 221/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 5020/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Sales Co-ordinator (Logistic) **ด่วน** 120/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 QA. Engineer 120/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 Costing Engineer (I.E.) **ด่วน** 120/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 ช่างซ่อมบำรุง (GD) **ด่วน** 320/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 220/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 พนักงาน QC. **ด่วน** 220/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ 117/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 QC. Engineer **ด่วน** 114/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PrimeBox. MFG) **ด่วน** 114/05/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
25 Supervisor (Accounting) **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
27 HRD Officer **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 Maintenance Engineer (Cosmo Meditec) **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
29 พนักงานขับรถ (ส่งของ) **ด่วน** 113/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
30 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 117/04/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
31 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
32 แม่บ้าน 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
33 พนักงานขับรถ **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
34 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด