ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Overseas Purchasing Officer 123/11/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
3 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด