ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 521/03/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 PROGRAMMER **ด่วน** 124/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 แม่บ้าน (สำนักงาน) **ด่วน** 110/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 เจ้าหน้าที่สอบเทียบ **ด่วน** 103/02/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
6 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด