ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Process Engineer 123/09/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Safety Officer 118/09/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ **ด่วน** 109/09/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 ช่างควบคุมเครื่อง/แม่พิมพ์ 109/09/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 พนักงานเย็บจักร 126/08/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 Marketing Executive 130/06/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 521/03/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
9 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด