ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Sales Executive 106/07/2021บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงานทำความสะอาด (ฝ่ายผลิต) 105/07/2021บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
3 QA. Engineer 129/06/2021บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
4 ช่างตั้งเครื่อง 324/06/2021บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
5 Executive Secretary 107/06/2021บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 Production Engineer 107/06/2021บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
7 แม่บ้าน (สำนักงาน) 110/05/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 521/03/2020บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 แม่บ้าน 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
10 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด