ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ต่างด้าว ประจำโรงงานบางพลี) **ด่วน** 120/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
2 Secretary 216/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Assistant Logistics Manager 113/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
4 Assistant Production Manager (IE) 108/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
5 Sales Co-ordinator (Sale) 107/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 ช่างฟิตปรับแต่งแม่พิมพ์พลาสติก **ด่วน** 207/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Purchasing Engineer 105/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 พนักงานช่าง (CNC Wire-cut) **ด่วน** 130/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 ผู้ชำนาญงานด้านงานชุบ (Plating & Coating Laboratory Specialist) **ด่วน** 120/07/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 ผู้จัดการฝ่ายผลิต **ด่วน** 114/07/2017บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
11 Senior Mechanical Engineer 408/07/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 พนักงาน CCTV (สำหรับผู้พิการ) 129/06/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 พนักงานบำบัดมลพิษทางน้ำ 118/05/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Assistant Production Manager **ด่วน** 110/05/2017บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
15 รองผู้จัดการ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล) 110/05/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 ผู้จัดการ 103/05/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
18 Assistant Purchasing Manager 122/03/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 ENGINEER **ด่วน** 118/02/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
20 Logistics Coordinator 124/01/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
21 ช่างตั้งเครื่อง **ด่วน** 213/01/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 10011/01/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 QA. Engineer 104/01/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 หัวหน้าแผนก (GB) **ด่วน** 230/12/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 ช่างไฟฟ้า 127/12/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 รองผู้จัดการฝ่ายผลิต **ด่วน** 101/12/2016บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
27 ช่างควบคุมเครื่อง/แม่พิมพ์ 124/11/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 นักเคมี **ด่วน** 116/09/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
29 พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วน** 302/09/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
30 ผู้ควบคุม **ด่วน** 123/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
31 วิศวกร **ด่วน** 223/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
32 Sales Executive 230/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
33 วิศวกรต้นทุน 630/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
34 พนักงานเวลามาตรฐาน 330/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
35 วิศวกรออกแบบ 430/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
36 ช่างซ่อมบำรุง 230/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
37 พนักงาน QC. **ด่วน** 430/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
38 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
39 Production Engineer **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
40 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
41 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
42 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
43 จป.วิชาชีพ 101/05/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
44 เจ้าหน้าที่ธุรการ 101/05/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
45 Sales Administrator **ด่วน** 301/05/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
46 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต 101/05/2016บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
47 Administrative Officer 101/05/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด