ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Logistics Officer **ด่วน** 219/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 พนักงานช่าง (เจียร์) 119/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงานขับรถผู้บริหาร **ด่วน** 306/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 จป.วิชาชีพ **ด่วน** 104/04/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 เจ้าหน้าที่บัญชี **ด่วน** 230/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 Key Accounts Executive 315/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Sales Export Admin (Logistic) **ด่วน** 115/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 Sr.Purchasing Officer **ด่วน** 114/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 Chief Purchasing **ด่วน** 114/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 ENGINEER (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 1007/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 พนักงาน QC. **ด่วน** 406/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 พนักงานสโตร์ 102/03/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 Deputy Account Manager **ด่วน** 128/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Supervisor Import **ด่วน** 126/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 Assistant To CEO (Analysis & Development/Project Management) **ด่วน** 224/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 พนักงานขับรถโฟลค์ลิฟท์ 124/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 QC. Admin Clerk 121/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 วิศวกรออกแบบ **ด่วน** 421/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 Supervisor Purchasing Officer (Overseas) **ด่วน** 106/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 Purchasing Engineer **ด่วน** 102/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
21 ช่างควบคุมเครื่อง/แม่พิมพ์ **ด่วน** 101/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 แม่บ้าน (โรงงาน) 301/02/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 Standards Specialist 122/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 หัวหน้าแผนก (งานพิมพ์) **ด่วน** 220/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 หัวหน้าแผนก (สาขาเครื่องกล) **ด่วน** 120/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 Purchasing Officer **ด่วน** 319/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
27 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 115/01/2018บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
28 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 10003/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
29 ช่างเทคนิค (GT) **ด่วน** 201/01/2018บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
30 ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 123/12/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
31 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 108/12/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
32 Legal Manager (Human Resources) **ด่วน** 122/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
33 HRD Executive **ด่วน** 109/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
34 ช่างคุมเครื่อง CNC **ด่วน** 106/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
35 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 119/10/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
36 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ต่างด้าว ประจำโรงงานบางพลี) **ด่วน** 120/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
37 Project Engineer (Electrical) **ด่วน** 101/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
38 ผู้ชำนาญงานด้านงานชุบ (Plating & Coating Laboratory Specialist) **ด่วน** 120/07/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
39 พนักงานช่าง (CNC Wire-cut) 116/05/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
40 Assistant Production Manager **ด่วน** 110/05/2017บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
41 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 228/04/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
42 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
43 Assistant Purchasing Manager 122/03/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
44 ผู้ควบคุม **ด่วน** 123/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
45 วิศวกร **ด่วน** 223/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
46 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
47 Production Engineer **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
48 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
49 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
50 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด