ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 ช่างมิลลิ่ง (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 112/09/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
2 Accounting Manager **ด่วน** 128/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) **ด่วน** 2021/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 พนักงาน QC. **ด่วน** 220/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 Payroll Officer **ด่วน** 118/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
6 QA. Engineer 113/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 Business Development Executive (Lands & Property Management) **ด่วน** 103/08/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
8 พนักงาน (Polishing) **ด่วน** 325/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 DESIGN ENGINEER 125/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
10 ช่างซ่อมบำรุง (อาคารสถานที่) 220/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Administration Officer (Production) **ด่วน** 120/07/2019บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
12 Assistant CFO **ด่วน** 119/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ประจำสำนักงานใหญ่) **ด่วน** 117/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (PrimeBox. MFG) **ด่วน** 114/07/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
15 Key Accounts Coordinator (Export Sales) 207/07/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Key Accounts Executive (Sales) **ด่วน** 104/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
17 หัวหน้าแผนก (Shooter) **ด่วน** 103/06/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
18 PROGRAMMER 128/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 QC. Engineer **ด่วน** 114/05/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 Production Engineer **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
21 พนักงานขับรถ **ด่วน** 101/04/2019บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
22 เจ้าหน้าที่บัญชี 230/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
23 ช่างพ่นสี **ด่วน** 115/01/2019บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด