ลำดับตำแหน่งจำนวนรับวันที่ประกาศบริษัท 
1 Key Accounts Executive **ด่วน** 324/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
2 Legal Manager (Human Resources) **ด่วน** 122/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
3 Customer Care Officer **ด่วน** 120/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
4 Head of HROD **ด่วน** 109/11/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
5 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (ประจำสำนักงานบางพลี) **ด่วน** 119/10/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
6 พนักงาน (work in process) 103/10/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
7 เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ต่างด้าว ประจำโรงงานบางพลี) **ด่วน** 120/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
8 Executive Secretary **ด่วน** 216/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
9 Assistant Production Manager (IE) 108/09/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
10 ช่างฟิตปรับแต่งแม่พิมพ์พลาสติก **ด่วน** 207/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
11 Sales Co-ordinator (Sale) 107/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
12 Purchasing Engineer 105/09/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
13 พนักงานช่าง (CNC Wire-cut) **ด่วน** 130/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
14 Project Engineer (Electrical) **ด่วน** 122/08/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
15 พนักงาน CCTV (สำหรับผู้พิการ) **ด่วน** 129/06/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
16 Assistant Production Manager **ด่วน** 110/05/2017บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
17 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (ซ่อมบำรุง) **ด่วน** 106/04/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
18 แม่บ้าน (โรงงาน) 329/03/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
19 Assistant Purchasing Manager 122/03/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
20 ENGINEER **ด่วน** 118/02/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
21 Overseas Purchasing Officer 103/02/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
22 Logistics Coordinator 124/01/2017บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
23 พนักงาน (ฝ่ายผลิต) 5011/01/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
24 QA. Engineer **ด่วน** 204/01/2017บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
25 ช่างสี 130/12/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
26 ช่างไฟฟ้า 127/12/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
27 ช่างควบคุมเครื่อง/แม่พิมพ์ 124/11/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
28 ผู้ควบคุม **ด่วน** 123/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
29 วิศวกร **ด่วน** 223/08/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
30 พนักงาน QC. **ด่วน** 430/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
31 วิศวกรต้นทุน **ด่วน** 330/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
32 พนักงานเวลามาตรฐาน **ด่วน** 330/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
33 วิศวกรออกแบบ **ด่วน** 430/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
34 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 230/06/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
35 ช่างเทคนิค **ด่วน** 222/06/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
36 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต **ด่วน** 101/05/2016บริษัท คอสโมอินดัสตรีส์ จำกัดดูรายละเอียด
37 เจ้าหน้าที่ธุรการ 101/05/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
38 Sales Administrator **ด่วน** 301/05/2016บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)ดูรายละเอียด
39 Production Engineer **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
40 ช่างซ่อมบำรุง **ด่วน** 201/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
41 พนักงานช่างไม้ **ด่วน** 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด
42 แม่บ้าน 101/05/2016บริษัท ไพรม์บ๊อกซ์ เอ็มเอฟจี จำกัดดูรายละเอียด