กิจกรรม
บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตักบาตร วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 


ประมวลภาพกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 50 วัน ของการเสด็จสวรรคต เพื่อถวายความอาลัยและความจงรักภักดี ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559