กิจกรรม
เลี้ยงขนมเด็กๆ บ้านน้องโบว์
 

เป็นโครงการคืนกำไรสู่สังคม ทุกๆ วันเสาร์ที่ ฝ่ายสำนักงานทำงาน จะนำนมและขนมไปเลี้ยงเด็กๆ บ้านรับเลี้ยงเด็ก น้องโบว์ ซึ่งเด็กๆส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของพนักงาน คอสโม และเรายังได้ปรับปรุงของเล่นและสถานรับเลี้ยงเด็กให้น่าอยู่มากขึ้น และเข้าไปให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้นให้กับพี่เลี้ยงเด็ก เพื่อความปลอดภัย